Fysioterapi

Marte er en autorisert fysioterapeut, utdannet i Danmark i 2014. Hun er en privatpraktiserende fysioterapeut, som tilbyr et bredt utvalg behandlinger.

Ta kontakt for timebestilling på 994 56 509 eller via e-post: marte@trento.no 

Hva er fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

 

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

​- Førstegangskonsultasjon

50 MIN. KR. 600,-

- Behandling

30 MIN. KR. 350,-

- Treningsprogram

KR. 600,-

Fysioterapibehandlinger

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon